Jag drivs av att göra företag lönsamma genom att utveckla deras strategier kring personal och organisation

(Jenny Persson, grundare)

Min styrka är att se och strukturera upp vad bolag i förändring behöver prioritera.


Jag har över 20 års erfarenhet av kvalificerat HR arbete samt stöd till chefer varav 14 år som personalchef och medlem av olika ledningsgrupper. Jag har byggt upp HR avdelningar och intervjuat hundratals kandidater genom åren. Min erfarenhet sträcker sig från familjeföretag, entreprenörsbolag till storbolag. Min drivkraft att arbeta nära affären och att utveckla och implementera väl fungerande HR strategier och processer.Exempel på kunder 

HR - Tjänst erbjuder

 • Extern personalchef/VD- stöd – x dag/ar i veckan
 • Interimslösning under en definierad period
 • Projekt – x dag i veckan
 • Uppdrag- t ex personalhandbok
 • HR- support/Abonnemang – x timmar i månaden

HR

Jag erbjuder tjänster inom hela HR-uppdraget, från konsultation till implementering. Jag kan erbjuda on-site interrimuppdrag eller täcka för vakanser, samt när ni behöver extra resurser inom ramen för kritiska projekt.

Jag erbjuder också HR-support, råd, vägledning samt policy-skapande. 


Mina specialområden: 

Ledarskapsutveckling - Effektivisering/arbetssätt för ledningsgrupper 

Organisationsutveckling - Bygga upp HR avdelningar

Digitalisering av HR processer

Talent management
Strategiskt HR arbete - Utveckla och implementera HR processer 
Personalhandböcker

Utformning av utvecklingssamtal 

Lönesamtal/Lönesystem
GDPR 
Avtalsskrivning och lönesättning i samband med rekrytering

Förändringsprocesser – t ex sammanslagning av bolag, uppköp, nedläggning av filialer med uppsägningar, permitteringar och kompetensutvecklingsåtgärder som följd 

 

Övriga kompetenser 
Arbetsrätt 
Rehabilitering 
Lön

Medarbetarenkät

HR System

 

VD stöd

Interna processer

Struktur/system

Ögon/Öron i organsiationen

mm


Jag samarbetar med Nilsson & Mossberger AB inom rekrytering, analys och utveckling av kompetens www.enoem.se

HR Support/Abonnemang

Tillgång till kvalificerad HR-Support vid behov, via email alternativt telefon

Flexibelt och skräddarsytt för just ditt bolag


Litet abonnemang 5 tim/mån

Stort abonnemang 8 tim/mån


Exempel på HR-support

 • Rådgivning inom personalfrågor
 • Rådgivning inom arbetsrätt
 • Svåra samtal
 • Anställningsavtal
 • Lönefrågor
 • Utvecklingssamtal
 • Målstyrning
 • HR mallar

Kontakt

 
 
 
 

Jenny Persson